Начало » Нашата мисия

Нашата мисия

Изграждане на ново поколение вярващи в Исус Христос, което да донесе на България истинска свобода и трайно благоденствие.

Нашата философия


Ние вярваме, че бъдещето на една нация се ражда в сърцето на хората й. Това, което е вътре в нас в крайна сметка излиза наяве. Ние вярваме, че истинската промяна започва отвътре навън. Тя идва от дълбочината на всяко човешко сърце. Бог е единственият, който може да ни промени и да ни даде ново начало. Преди промяната на една нация се започва с промяната на всеки човек по отделно. Само хора с променено мислене могат да заведат един народ на по-добро място. Това ясно се вижда в Стария Завет на Библията. Поколението от евреи, което след 400 години на робство напусна Египет, не успя да влезе и да живее в Обещаната Земя. То умря в пустинята, само защото не пожела да се промени. Затова Бог, чрез Моисей, изгради ново поколение, готово за промяна, което в крайна сметка заведе нацията в свобода и благоденствие. Ние вярваме, че бъдещето на България също така е свързано с изграждането на едно ново поколение вярващи.